Účasť žiakov gymnázia na Krajskom kole SOČ 2018

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory). Jej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Tento rok sa konal 40. ročník, a to v srdci nášho regiónu, v Prešove. Za naše gymnázium sa ho zúčastnili traja žiaci a Ing. Ján Motešický, ako hodnotiteľ v odbore Informatika.


Klára Borošová súťažila v odbore História, filozofia, právne vedy, Matej Gajdoš v odbore Matematika, fyzika a Janka Motešická v obore Biológia. Všetci sa popasovali s tvrdými podmienkami na súťaži a so svojimi rovesníkmi z iných stredných škôl.


Janka Motešická obsadila prvé miesto so svojou prácou Prírodné prvky ako liek alebo prevencia proti rakovine. Zároveň bola nominovaná na celoštátne kolo SOČ, ktoré sa tento rok bude konať v Žiline. Výskum robila v laboratóriách UPJŠ Košice.


KSOC2018.jpg


Ján Motešický
učiteľ Gymnázium Dr.C.Daxnera

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc