Červené stužky

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dobrý deň,


dovoľujeme si Vám dať do pozornosti a pozvať Vás do 4. ročníka celoslovenskej kampane Červene stužky, ktorá vyvrcholí 1. decembra, na Svetový deň boja proti AIDS. Kampaň je odporúčaná školám a školským zariadeniam aj prostredníctvom Pedagogicko-organizačných pokynov pre školský rok 2010/2011.


Potrebné informácie sú na http://www.cervenestuzky.sk

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc