Čo robiť po maturite - beseda EURES 2009

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Čo má študent štvrtého ročníka robiť, keď čaká na rozhodnutie vysokej školy o prijatí? Je potrebné zaevidovať sa na Úrade práce?

Ing. Ján Ragan: Nie je potrebné zaevidovať sa hneď, ale od 1. septembra, resp. do siedmich dní, teda do 8. septembra. Pre absolventov 4. ročníka sa školský rok končí až 31. augusta. Pracovníci Vás oboznámia s potrebnými informáciami.

Koľko ľudí je momentálne v evidencii nezamestnaných vo vranovskom okrese? Aké percento z tohto počtu predstavujú absolventi gymnázia?

Ing. Ján Ragan: Momentálne máme zaregistrovaných vyše 8 tisíc uchádzačov o zamestnanie a miera disponibilnej nezamestnanosti predstavuje 19, 45 %. Absolventi gymnázia tvoria len malé percento, keďže väčšina z nich študuje na vysokých školách.

Aké uplatnenie majú študenti našej školy na pracovnom trhu?

RNDr. Miron Blaščák: Úspešnosť prijatia našich študentov na vysoké školy je 98 %. Neskôr však strácame kontakt s tými, ktorí odídu po prvom semestri, prípadne po prvom alebo druhom ročníku .No myslím si, že aj napriek tomu je uplatnenie našich študentov vysoké, o čom svedčí aj počet absolventov v našom pedagogickom zbore.

Ing. Ján Ragan: Dodám, že uplatnenie študentov gymnázia je vynikajúce, keďže sú veľmi zdatní v cudzích jazykoch a nemajú problém nájsť si prácu v zahraničí, ak ju nenájdu doma. Aj referát EURES je informačným systémom, ktorého cieľom je poskytovať informácie a rady pri hľadaní si práce v krajinách EÚ.

Je ešte stále trendom u mladých ľudí orientovať sa na pracovnom trhu v zahraničí alebo naopak ostávajú doma?

JUDr. Lýdia Ondrušová: Momentálna situácia je taká, že v dôsledku hospodárskej krízy zanikajú aj pracovné miesta v rámci EÚ. Najviac sa to dotýka tých, ktorí sú menej kvalifikovaní a treba povedať, že tie profesie, ktoré Slováci chodia vykonávať do zahraničia sú väčšinou v oblasti služieb, teda hlavne hotelierstvo, opatrovateľské služby. Málokedy sa vysokoškoláci dostávajú na vysokokvalifikované pozície, je to skôr výnimka ako pravidlo.

Ing. Ján Ragan: Situácia je sťažená a je naozajstným problémom nájsť si zamestnanie aj v zahraničí. Je otázne, ako to bude, keď budete končiť vysoké školy vy. Možno už bude po kríze a pracovných miest bude dostatok.

Ekonomická kríza je už dlhší čas témou číslo jeden, aj vy ste ju už spomínali. Ako pociťujeme vplyvy krízy v našom okrese?

Ing. Ján Ragan: Určite pociťujeme nárast nezamestnaných, pretože jednak majú zamestnávatelia v našom okrese problém s odbytom a financovaním svojich podnikateľských zámerov, čo sa prejavuje v uvoľňovaní zamestnancov, znižujú stavy pracovníkov, nerozbiehajú nové podnikateľské aktivity, takže v samotnom okrese ubúdajú pracovné príležitosti a evidencia nezamestnaných je vyššia ako v predošlých rokoch. Pri porovnaní s minulým rokom sú tieto počty vyššie asi o tisíc.

Aké prostriedky používa Úrad práce na to, aby upozornil na voľné pracovné miesta v okrese?

Úrad práce ma zo zákona povinnosť vyhotovovať pravidelné zoznamy voľných pracovných miest. Vyhotovovanie týchto zoznamov je problémom odkedy zamestnávateľ nie je povinný nahlasovať novovytvorené a voľné pracovné miesta. Takže naši kolegovia aktívne vyhľadávajú voľné pracovné miesta a my potom máme povinnosť zverejňovať ich nielen z okresu, ale z celého Slovenska, kolega Ing. Jozef Rapčo zo zahraničia v projekte Eures.

Aké sú podľa Vás najlukratívnejšie povolania týchto dní?

RNDr. Miron Blaščák: Čo sa týka školstva, je to kombinácia predmetov cudzie jazyky s informatikou, matematikou, prípadne s prírodnými vedami. Základom je perfektne ovládať cudzí jazyk a potom nie je problém nájsť si prácu aj v zahraničí.

Aké sú Vaše odporúčania pri hľadaní letných brigád?

JUDr. Lýdia Ondrušová: Väčšinou je to po známosti, ale mohla by som Vám odporučiť internetové stránky:


Fotogaléria...

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc