Školská jedáleň

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kontakt

Obsah


Úhrada stravnéhoAplikácie


Verejné obstarávanie


Ďalšie dokumenty


Jedáleň multimediálne
Oznam

Na základe pokynov Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa od 22.2.2010 jedálny lístok zostavuje z pracovnej verzie nových materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré sa zároveň overujú v školských zariadeniach.

Od 1.9.2010 budú mať uvedené receptúry záväzný charakter pre všetky zariadenia školského stravovania.


Systém výdaja a objednávania stravy

Vážení rodičia,

naša školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvom školy a RRZ zavádza od 01.04.2007 nový systém výdaja a objednávania stravy. V jedálni bude nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných kariet, ktoré nahradia súčasné stravné lístky. Pre Vás z toho plynú nasledujúce zmeny:

S pozdravom

Vedúca školskej jedálne
Justína Semjanová


QR vizitka

QR Code

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc