Školský vzdelávací program 2015/2016

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Školský rok 2015/2016


Vysvetlivky:

Odkazy:

Školský vzdelávací program na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou:

Predmet 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Dodatky
Učebné plány UP 1.r UP 2.r UP 3.r UP 4.r  
SJL
(SSJ)
ANJ (4)

(KAJ)
 
NEJ
(2)
(2)
(KNJ 3)
(KNJ 6)
 
RUJ
(KRJ 3)
(KRJ 6)
 
MAT (seminár)
(Cvičenia z matematiky)
INF (seminár)
FYZ (seminár)
(Aplikovaná fyzika)
CHE (seminár)
(Cvičenia z chémie)
BIO (seminár)
GEG (seminár)
OBN - -
(seminár)
(Ekonomika a právo)
(Politológia)
 
DEJ (seminár)
(Národné dejiny)
 
UKL  
TŠV 
NAV - -  
ETV - -  
PYE - - - -  
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc