Štúdium

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prijímacie konania

Termíny prijímacieho konania

Ak sa po prvom kole zapíše menej ako 95% úspešných uchádzačov, riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlásiť druhé kolo prijímacích skúšok, jeho termín zverejní na webovej stránke do 6. júna 2019.


Odkazy


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc