Štipendiá na United World College 2010-2012

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

MŠ SR, sekcia medzinárodnej spolupráce nám poslala info o možnostiach získať štipendium na školy United World College v Hong Kongu, Taliansku, UK a USA pre študentov 2. alebo 3. ročníka gymnázií pod podmienkou, že k 1. 09. 2010 nedovŕšia 18 rokov.

Viac info na www.minedu.sk v časti Medzinárodná spolupráca.

Termín podania prihlášok je 8. marec 2010.

Výberové konanie sa uskutoční v apríli 2010.

Vybavuje emilia.hargalova@minedu.sk

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc