Žiaci prijatí do I. ročníka gymnázia bez vykonania PS v šk. roku 2018/2019

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Žiak splnil podmienky § 65, ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a splnil bod I. kritérií pre prijímacie skúšky na školský rok 2018/2019, keď v celoslovenskom testovaní Testovanie 9 – 2018 dosiahol v každom predmete SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% a bol prijatý bez vykonania písomnej časti prijímacej skúšky.

Zákonným zástupcom žiakov bude tento týždeň doručené rozhodnutie o prijatí, ktoré bude obsahovať prihlášku na ISIC (prosím v deň zápisu si prineste 20€ na nákup karty ISIC spolu so zľavovou známkou. Karty si budete môcť vyzdvihnúť koncom augusta, pričom už budú automaticky aktivované na autobusovú dopravu (stačí dobiť kredit v autobuse, platia aj na MHD napr. v Košiciach), na nákup v obchodoch a e-shopoch ponúkajúcich zľavy (napr. študentský paušál Orange, Alza, ...), budú sa tiež používať na kontrolu dochádzky a pri výbere stravy.

1. termín


2. termín

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc