2007 2008 - Sx.A

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Trieda Sex.A
Triedny učiteľ: PhDr. Eva KRIŠANDOVÁ
Počet žiakov: 29, z toho chlapcov: 16 a dievčat: 13
	 
1  			Maroš Bundzák 	
2  			Lenka Dzurovčinová 	
3  			Dávid Ečegi 	
4  			Miroslav Fišman 	
5  			Tadeáš Gavala 	
6  			Matúš Hartoš 	
7  			Tímea Holíková 	
8  			Lukáš Hričan 	
9  			Alžbeta Iľková 	
10  			Samuel Jackanič 	
11  			Viera Kopková 	
12  			Juraj Kožej 	
13  			Simona Krajčiová 	
14  			Zuzana Ladomirjáková 	
15  			Ivana Lakatošová 	
16  			Monika Lapková 	
17  			Peter Macko 	
19  			Marek Migaľ 	
20  			Martin Mihók 	
22  			Daniela Onderková 	
23  			Dominik Prok 	
24  			Elena Sabanošová 	
25  			Anna Ščerbová 	
26  			Jana Šenitková 	
27  			Tomáš Šopor 	
28  			Martin Tutko 	
29  			Marek Zálepa 	
30  			Viktor Kudzia 	
31  			Zuzana Fedorová
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc