39. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 31.3.2017 sa konalo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Išlo už o 39. ročník, ktorý bol v krásnom meste Stará Ľubovňa. Na súťažiacich pozeral krásny a majestátny Ľubovniansky hrad, ktorý sa týčil neďaleko.

Našu školu zastupovali dvaja žiaci. Gabriel Paľko (žiak tretieho ročníka) v odbore fyzika a matematika, s témou „Optická pinzeta – ako na to“. Gabo získal vo svojom odbore prvé miesto a postupuje na celoštátne kolo.

Druhou bola Janka Motešická (žiačka druhého ročníka) v odbore farmácia a zdravotníctvo, s témou „Vplyv regulátorov PKCδ aktivity na výsledok fotodynamickej terapie“. Janka získala štvrté miesto. Obaja mali šťastie, že mohli stráviť dlhé hodiny nad svojim výskumom v priestoroch našej partnerskej vysokej školy UPJŠ Košice, Katedra biofyziky, Ústav fyzikálnych vied. Moja veľká vďaka za túto možnosť patrí vedúcemu katedry Doc. Mgr. Danielovi Jancurovi, PhD. a jeho kolegom RNDr. Veronike Huntošovej, PhD. a Mgr. Gregorovi Bánóvi, PhD..

Práve týmto smerom by sa mohli uberať tohoročné miniSOČ-ky našich prvákov a ich budúca obhajoba.


SOC17.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc