Amavet klub číslo 964 pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Amavet klub číslo 964 pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou je skupina mladých žiakov z Gymnázia vo Vranove nad Topľou. Klub patrí pod asociáciu AMAVET - Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Jednou z najdôležitejších častí aktivít AMAVET je vyhľadávanie a ďalší rozvoj mládeže s vedeckým a technickým nadaním, ktorí sa vzdelávajú, získavajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti pod vedením učiteľa Ing. Jána Motešického. Klub a žiaci klubu sa zúčastňujú súťaží, vedeckých projektov, ktoré poskytujú talentovaným jedincom príležitosť k rozvoju tvorivých aktivít na poli vedy a techniky, navštevujú spolu rôzne podujatia.. Hlavné zameranie klubu: prírodné vedy, robotiky, šport.

Klub vznikol dňa 4.12.2015 s podporou riaditeľky školy - PhDr. Zuzany Dragulovej, PhD.


Amavet.png

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc