Beseda: Kriminalita mládeže a užívanie drog - 16.11.2016

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 16.11.2016 sa študenti prvého ročníka našej školy vrámci primárnej prevencie drogových závislosti a iných sociálno-patologických javov zúčastnili besedy s kpt. Mgr. Martinou Andrekovou, príslušníčkou Policajného zboru SR vo Vranove nad Topľou.

Študenti boli informovaní o trestnoprávnej zodpovednosti pri drogových deliktoch. Najviac ich zaujal drogový kufrík, ktorý obsahoval vzorky jednotlivých drog a tiež dôsledky pri ich užívaní.


Kmud16a.jpg

Kmud16b.jpg

Kmud16c.jpg


RNDr. Valéria Novikmecová

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc