Beseda - Kriminalita mládeže a užívanie drog

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

,,Človek dnešnej doby, hrdo sa hlásiaci k svojej jedinočnosti, má teda právo voľby – aj tej ako naložiť s vlastným zdravím. Ak teda dnes siaha po droge, má právo poznať pravdu. Pravdu o droge, pravdu o sebe v jej osídliach, aj pravdu o možnom konci. Seba samého. Droga nie je východisko, droga je cesta do ničoty.´´


František Novomeský


18. 11. – 19. 11.2014 sa študenti prvého ročníka v rámci primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov besedy s príslušníkom Policajného zboru SR p. Gojdovou - Kriminalita mládeže a užívanie drog.


RNDr. Valéria Novikmecová


Kmaud14a.jpg

Kmaud14b.jpg

Kmaud14c.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc