Biológia

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Predmet štúdia

V súčasnosti na škole sa biológia vyučuje podľa školského vzdelávacieho programu.


AkcieMaturitná skúška

Maturita z biológie má ústnu formu a prebieha pred trojčlennou odbornou komisiou. Komisiu spravidla tvoria dvaja učitelia z domácej školy a predseda z inej strednej školy. Študent si vyberá z 30 - tich zadaní. Každé zadanie sa skladá z troch úloh.


Projekty


Knižnica

UcBio.jpg


Biologická olympiáda

Biologická olympiáda (BiO) je určená žiakom základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl so záujmom o biológiu, geológiu, environmentalistiku a iné biologické vedy. Organizuje sa v 4 kolách – školskom, okresnom, krajskom a celoštátnom. Projektová časť celoštátneho kola BiO pre kat. A, B a C je realizovaná formou vedeckej konferencie. Najlepší súťažiaci z teoreticko-praktickej časti sa zúčastňujú Medzinárodnej biologickej olympiády (IBO) a z projektovej časti Medzinárodnej olympiády environmentálnych projektov (INEPO a INEPO EUROASIA).

Bližšie informácie o biologickej olympiáde nájdete tu.


Súťaže

Korešpondenčný seminár z biológie


Zaujímavé webstránky


Otestujte sa


Zaujímavosti z biológie


Materiály


Anketa


Ktorá oblasť biológie Vás najviac zaujala? (hlasov 37)
Botanika  
4 votes 11%
Zoológia  
3 votes 8%
Biológia človeka  
24 votes 65%
Cytológia  
1 votes 2.7%
Genetika  
5 votes 14%
Geológia  
0%Návrat na:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc