Celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku - 19.-20.3.2017

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 19.-20.3. sa konalo celoštátne kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého som sa úspešne zúčastnila. Celá súťaž prebiehala v našom hlavnom meste. V nedeľu (19.3.) sme mali možnosť vo večerných hodinách obdivovať pamiatky Starého mesta so sprievodom v nemeckom jazyku.


Samotné "súťaženie" sa začalo v pondelok ráno v priestoroch Gymnázia sv. Uršule. Všetci zúčastnení si prešli písomnou časťou (posluch, čítanie s porozumením, test so zameraním na gramatiku) a ústnou časťou (opis obrázka, vyjadrenie sa k vybraným témam). Vďaka príjemnému prostrediu, dobrej organizácii a milej porote ubehli tieto chvíle rýchlo a bez problémov.


Oceňovanie prebiehalo ako sa na takúto udalosť patrí. Zhromaždili sme sa v Primaciálnom pálaci (sídlo primátora Bratislavy), kde nás na úvod privítala klavírna skladba od J.S. Bacha. Najskôr sa slova ujali organizátori z IUVENTY a následne veľvyslanec z Nemecka a Rakúska (foto č.2). Po ich motivujúcich a milých slovách prišlo na rad vyhlásenie výsledkov, ktoré sme tak očakávali.


Chvíľu trvalo, kým prišla na rad moja 2B kategória. To čakanie stálo za to! Obsadila som krásne 3.miesto :) a ten pocit, keď som bola ocenená za tú všetku vynaloženú silu a snahu, je na nezaplatenie.


Za svoje úspechy vďačím aj tým, ktorí tu boli so mnou a pre mňa. Za prípravu ďakujem pani profesorke Mgr. K. Chromčovej a za sprevádzanie na cestách pánovi profesorovi Mgr. R. Slivkovi.


ONJCSK17x1.jpg ONJCSK17x2.jpg


ONJCSK17x3.jpg ONJCSK17x4.jpg


ONJCSK17x5.jpg


ONJCSK17x6.jpg


ONJCSK17x7.jpg


Kristína Sisáková

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc