Celoslovenská charitatívna zbierka potravín - 12.10.2017

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

12.10.2017 organizoval Slovenský Červený kríž v predajniach Kaufland celoslovenskú charitatívnu zbierku potravín. Ako dobrovoľníci sa do tejto zbierky zapojili aj študenti našej školy, študenti II.D triedy, Jevčáková Mária, Kepeňová Patrícia, Petíková Kristína, Zajacová Anna, Gasperová Anna, Kočišová Mária Anna, Prokopová Tamara, Ihnátová Katarína.

Z potravín, ktoré vyzbierali od darcov sa vytvorili balíky, ktoré budú ďalej distribuované ľuďom zo znevýhodneného prostredia, seniorom, osamelým matkám.


RNDr. Valéria Novikmecová

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc