Comenius - Partnerstvo škôl

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Comenius3.png
Gymnázium vo Vranove nad Topľou sa po tretí raz zapojilo do projektu Comenius - Partnerstvo škôl. V tomto projekte je zapojených celkom 5 škôl z rôznych kútov Európy - Belgicka, Slovinska, Talianska a španielskych Kanárskych ostrovov. Cieľom projektu je preskúmať multikultúrne prostredie v jednotlivých krajinách, hľadať a skúmať východiská efektívnej spolupráce medzi jednotlivými skupinami a jedným z výsledných produktov projektu bude webová stránka http://www.differentbutequal.wordpress.com, na ktorej budú prezentované výsledky spoločného aj individuálneho hľadania odpovedí na otázky spojené s problematikou projektu.

V projektovom tíme je zapojených 31 študentov, ktorí v skupinách, ale aj spoločne pracujú na zadaných úlohách rôzneho charakteru. Pravdepodobne najatraktívnejšou súčasťou práce na projekte sú projektové stretnutia, ktoré organizujú zapojené školy na svojej ´alma mater´, pričom doma ubytujú svojich rovesníkov z partnerskej školy. Tento spôsob stretnutí rozvíja nielen jazykové zručnosti všetkých zúčastnených (takže aj rodičov), ale aj vzájomné vzťahy, ktoré môžu pretrvať dlhšie obdobie.

Príkladom je už osem rokov trvajúci priateľský vzťah s belgickou školou IKSO, pretrvávajúci aj mimo projektových povinností. Najbližšie stretnutie študentov a učiteľov sa uskutoční v Las Palmas na Kanárskych ostrovoch už vo februári a v apríli zasa privítame našich partnerov na gymnáziu a v našom meste. Projekt získava aj odborný rozmer prizvaním expertov na túto problematiku, ktorí sa zúčastnia projektových stretnutí. Dúfam, že aj v tomto projekte budú rovnako zanietene pracovať všetci študenti, aby sme na záverečnom stretnutí v Belgicku mohli konštatovať, že všetka vynaložená snaha mala zmysel.PhDr. Maroš Mitrik, koordinátor projektuComenius project: ”Different roots but equal as European!”

In this Comenius-project 5 schools with a students’ population with “different roots” collaborate to improve their abilities to cope with the fact that their students have different origin, skin colour, culture and even language. The list of challenges ‘foreign’ students bring with them is long. A bad integration often means bad schoolresults and later less interesting jobs and so may be poverty!

The project wants to contribute in looking for solutions. The schools will exchange expertise on dealing with multiculturalism at school. Every meeting, external specialists are invited to bring expertise in the group.

But also the students play an important role in the project. Through a large variety of activities concerning topics of their own life, the teachers will try to get more information about how students with a different cultural background deal with these items. Meanwhile, the students learn the similarities and differences there are between contemporaries in Europe.Projekt je realizovaný s podporou z Európskych fondov.

Grvzdel.png

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc