Deň otvorených dverí 14.12.2015

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dod15.jpg

Gymnázium otvorilo svoje brány verejnosti

Dňa 14.12.2015 sa na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou uskutočnil Deň otvorených dverí 2015 pre žiakov 9. ročníka ZŠ, pozvaných hostí – predovšetkým úspešných absolventov vranovského gymnázia, priateľov školy a širokú verejnosť. V úvode sa k prítomným prihovorila riaditeľka školy PhDr. Zuzana Dragulová, PhD., žiačky III.C v prezentácii predstavili školu.

Aktivity v rámci DOD 2015 prebiehali v dvoch sekciách – pre žiakov 9. ročníka ZŠ a v sekcii pre gymnazistov. Hlavným hosťom DOD 2015 bol prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor UPJŠ a bývalý absolvent vranovského gymnázia, ktorý viedol prácu s gymnazistami v oddelení fyzika. Honorárny konzul Ukrajiny a filantrop Stanislav Obický prijal možnosť rozprávať sa s gymnazistami o dobrovoľníckej práci a pomoci ľuďom v núdzi. Doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. – dekanka hutníckej fakulty TU Košice s tímom doktorandov pracovala so záujemcami o metalurgiu z radov gymnazistov. Primátor mesta Vranov nad Topľou Ing. Ján Ragan, diskutoval s gymnazistami v oddelení ekonomika - manažment o riadení mesta a funkcii primátora, v tomto oddelení vystúpil prostredníctvom videokonferencie p. Filip Popovič s témou vrcholové riadenie súkromnej spoločnosti. V oddelení dejepisu prezentovali hostia Ing. A. Kobielski, riaditeľ MsDK a JUDr. M. Gešper, člen Matice slovenskej témy z regionálnych dejín – vodný hrad a osobnosť Dr. C. Daxnera. PaedDr. Ľubica Nováková, špecialista na personalistiku akciovej spoločnosti Bukóza Holding spolu s RNDr. Ivetou Sovákovou, vedúcou študijného oddelenia UPJŠ Košice a tímom z TUKE riešili s gymnazistami problematiku voľby povolania, pracovných a študijných možností.

Ďalší hostia, Ing. František Marcinčin z oddelenia školstva PSK, prednosta MsÚ, Mgr. A. Krišanda, vedúca oddelenia školstva MsÚ PaedDr. M. Lapčáková, riaditelia OA a ZŠ, členovia rady školy si prezreli gymnázium a diskutovali o jeho premenách v čase.

Pre sekciu žiakov ZŠ pripravili gymnazisti a ich pedagógovia v odborných učebniach a laboratóriách 16 oddelení s tvorivými a netradičnými aktivitami jednotlivých vyučovacích predmetov. Na deviatakov čakal pestrý program, z ktorého si mohli vybrať 3 oddelenia: mohli vidieť rôzne fyzikálne javy a malú vodnú elektráreň, ktorú zhotovili žiaci gymnázia, gymnazisti pomocou interaktívnej techniky vysvetlili deviatakom 10 dôvodov, pre ktoré treba študovať na gymnáziu nemčinu, chemici si pripravili záhadné pokusy, v akcii sa predviedol aj gymnaziálny robot-had, v učebniach znela konverzácia v angličtine a mnoho ďalšieho. Gymnazisti prevádzali svojich bývalých spolužiakov po škole a deviataci mali možnosť viesť s nimi neformálne rozhovory.

DOD 2015 sa zúčastnilo viac ako 170 deviatakov zo základných škôl. Na jeho príprave sa spolu s pedagogickým zborom podieľalo viac ako 100 žiakov gymnázia. Celý deň sa niesol v priateľskej atmosfére a veríme, že všetci prežili zaujímavý a inšpirujúci deň.PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. riaditeľka školy

Veronika Danková, žiačka 3.C

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc