Deň otvorených dverí Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Deň otvorených dverí
Fakulty ekológie a environmentalistiky


Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Deň otvorených dverí. Chceli by sme Vám touto cestou predstaviť našu fakultu, možnosti štúdia, podmienky prijatia a uplatnenie našich absolventov na trhu práce.


Akcia sa uskutoční 3. decembra 2010 (piatok) o 9.00 h v zasadacej miestnosti FEE E-214 (budova VDL TU vo Zvolene) a je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka, ich rodičov a výchovných poradcov a učiteľov predmetov, v ktorých sa študenti stretávajú s problematikou ekológie a environmentalistiky (biológia, chémia a geografia).

Program:

  1. privítanie účastníkov
  2. prezentovanie štúdia (študijné programy, prijímacie konanie, uplatnenie absolventov)
  3. prezentovanie výučby a výskumu katedier FEE


Záujemcov o Dni otvorených dverí prosíme o potvrdenie účasti
(e-mail: paulovicova@vsld.tuzvo.sk, tel.: 045 5206492)


Tešíme sa na Vás.


Návrat na:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc