Digitálni Štúrovci

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Digitálni štúrovci

Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ciele projektu:

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie počítačovej gramotnosti najmä skupiny vidieckeho obyvateľstva vo veku 35 – 60 rokov Vranovského okresu, ktorá z dôvodu nižších zárobkových možností sa dostáva k informatickému vzdelaniu podstatne ťažšie. Tým, že nutnosť používania IKT zvlášť PC v styku s verejnými inštitúciami veľmi vzrastá, zvyšuje sa potreba umožniť prístup k poznatkom, ktoré mladšia generácia už získava na školách, spomenutej skupine obyvateľov. Realizáciou projektu chceme aj zvýšiť bezplatnú a pravidelnú dostupnosť internetu pre verejnosť, sprístupniť multimediálne učebne školy vylepšené o prostriedky získané zo zdrojov projektu. Organizovaním kurzov, konzultácií a vzdelávacích podujatí v čase prevažne v popoludňajších a večerných hodinách chceme umožniť získanie počítačových zručností aj zamestnaným s nízkym príjmom a nezamestnaným. Práve tým chce naša škola poskytnúť priestor a doplniť si nasledovné vzdelanie:


Realizácia projektu:

Október 2006

Uskutočnili sa všetky plánované školenia získavania základných zručností v ovládaní osobného počítača určené pre verejnosť. Zúčastnilo sa na nich 31 občanov Vranovského okresu.

V súčasnej dobe prebiehajú pravidelné konzultačné kurzy 1 krát týždenne vždy v piatok spojené s prístupom na internet. Prvý začína 8.9.2006 od 15.00 hod. Do konca decembra. Všetky školenia a kurzy sú

ZDARMA!!!

Preplácame cestovné dochádzajúcim z vidieka.

Bol ukončený proces obstarávania výpočtovej techniky z prostriedkov projektu. Zmluva na dodávku výpočtovej techniky bola podpísaná s firmou 3soft Vranov s.r.o. Dodávka bola realizovaná na konci mesiaca októbra.

Obsahovala:

  1. 2 osobné počítače s LCD monitormi v hodnote 47 000.-Sk

  2. 1 notebook v hodnote 23 500,- Sk

  3. 1 flashdisk v hodnote 1 500,- Sk

Dalšie prostriedky budú čerpané v priebehu mesiacov novembra a decembra.

Kontakt:

Mgr. Ondrej Kostelník

Tel: 0910668299

Mail: ondrejk@gyvv.sk

Aktualizácia: 30.10.2006

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc