Doc. RNDr. Pavol Sovák

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na časy stredoškolského štúdia na našom gymnáziu spomínam s láskou a neskrývanou nostalgiou ako za nádhernou dobou mladosti, ktorá sa už nemôže vrátiť. S úctou si spomínam na vynikajúcich učiteľov v profesorskom zbore, ktorí po odbornej stránke nám dali prepotrebné vedomosti pre uplatnenie v živote. Na druhej strane, neraz mali pochopenie pre naše neskrotné študentské duše a vedeli nás usmerniť. Moje poďakovanie patrí manľelom Harakaľovcom, prof. Chovancovi, prof. Kaťuchovej, prof. Fiľakovskému, prof. Kopinovi, prof. Lengvarskému a ďalším za to, že vo svojom živote som sa nebál postaviť zoči voči nejednej zložitej situácii. Vyštudoval som na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach odbor Fyzika tuhých látok (v r. 1983) a vydal sa na cestu vedeckého pracovníka a VŠ pedagóga. Mojou láskou sa stala elektrónová mikroskiopia, ktorá mi umožnila dostať sa do tajov štruktúry kovov. Z oblasti fyziky kovov vediem viaceré prednášky, vychoval som desiatky diplomantov, venujem sa výchove mladých vedeckých pracovníkov. V r. 1996 som sa stal jedným z najmladších docentov v histórii UPJŠ. Vynikajúci kolektív v triede a spoločenský život na našom gymnáziu mi dali základy aj pre organizátorskú prácu. Už viacero rokov predsedám významnej medzinárodnej konferencii o magnetizme, ktorá sa uskutočňuje na pôde mojej fakulty každé tri roky. V súčasnosti som už druhé funkčné obdobie predsedom akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Na svoje gymnázium sa vždy budem rád vracať a to nielen vo svojich spomienkach.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc