Dokumenty

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aktuálne dokumenty

ObsahNÚCEM Štátny pedagogický ústav Ústav informácií a prognóz Iuventa Školský šport.sk Krajský školský úrad Prešov Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program


Interné predpisy školy

Vnútorný školský poriadok pre žiakov            
Vnútorný školský poriadok pre žiakov
(aktualizovaný 09/2018)
           Pre žiakov a rodičov

Termíny prázdnin 2018/2019 ISIC Štatút Rodičovského združenia
Termíny prázdnin 2018/2019 ISIC informácie o karte
ISIC/EURO<26 a tlačivo žiadosti
Štatút Rodičovského združenia
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania Register škôl a školských zariadení Príhovor riaditeľa školy k začiatku šk. roka
Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania Register škôl
a školských zariadení
Príhovor riaditeľa školy
k začiatku šk. roka


Zákony a vyhlášky


Minulé správy a dokumenty

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc