Festival vedy a techniky – smerujeme na súťaž do ÍRSKA

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

V dňoch 2. až 4.novembra 2017 naši žiaci bojovali o prestížne ceny na celoslovenskej súťaži Festival vedy a techniky 2017 Bratislava. Súťažilo sa o 11 postupov na medzinárodné výstavy a súťaže. V Bratislave sa zišlo 76 projektov z celého Slovenska. Súťaž v Bratislave navštívilo množstvo návštevníkov rôznych vekových kategórií a žiakov rôznych škôl. Tento rok ich bolo mimoriadne veľa. Postup na celoslovenské kolo bol možným len nomináciou na spoločnom krajskom kole Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Obaja naši žiaci, Gabriel Paľko a Janka Motešická sa aktívne venovali každému zvedavému návštevníkovi a vysvetľovali o čo išlo v ich vedeckých projektoch. Medzi návštevníkmi sa často „skrývala“ porota, ktorá hodnotila odbornosť všetkých projektov a možnosť postupu na medzinárodné výstavy a súťaže. Obaja si viedli veľmi skvele a nedali sa pri prezentácii nachytať žiadnou otázkou.


Nakoniec porota, ktorá bola zložená z ľudí slovenskej akademickej obce, slovenskej akadémie vied a bývalých úspešných riešiteľov v zahraničných súťažiach rozhodla takto: Gabo Paľko získal ocenenie porotyJanka Motešická získala so svojou prácou postup na vedeckú súťaž European Union Contest for Young Scientists (EUCYS). Súťaž sa bude konať v Írsku a Janka bude obhajovať nielen farby nášho štátu, ale aj našej školy a nášho mesta. Obaja žiaci sú členmi Amavet klubu č.964 pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou, pod vedením učiteľa Ing. Jána Motešického.


Nad podujatím prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Odbornú garanciu nad festivalom má aj Slovenská akadémia vied. Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z podujatí siete vedeckých výstav Intel ISEF. Je aj národným kolom pre súťaž Európskej únie pre mladých vedcov do 20 rokov - EUCYS.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc