Festival vedy a techniky 2018 – krajské kolo

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Aj tento rok sme mali svoje želiezko na Festivale vedy a techniky. Konalo sa 18.10.2018 v Košiciach. Náš klub Amavet964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera zastupoval žiak Matej Gajdoš. Matej pretavil množstvo času stráveného v laboratóriách UPJŠ Košice do postupu na celoslovenské finále v Bratislave, v kategórii Fyzika. Vďaka patrí aj žiačke Janke Motešickej za rady pred súťažou, ktorá mu odovzdala skúsenosti zo zdarného účinkovania na EUCYS v Dubline.


Festival vedy a techniky AMAVET od tohto 21. ročníka zaradený medzi podujatia - súťaže kategórie B, čo znamená, že spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. A preto úspešní, ocenení žiaci získajú bodové ohodnotenie.


Fvat18a.jpg

Fvat18b.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc