GYMSURFER sa presurfoval na 3.miesto v kraji

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prešovskí novinári z Regionálnej kancelárie Slovenského syndikátu novinárov a Prešovský samosprávny kraj dňa 2.decembra 2013 vyhodnotili súťaž o najlepší stredoškolský časopis Prešovského kraja. O víťazoch rozhodovala päťčlenná porota zložená z novinárov, predsedníčkou bola hovorkyňa predsedu PSK Veronika Fitzeková.

Náš časopis získal úžasné 3.miesto, za čo ďakujem celej minuloročnej i súčasnej redakčnej rade, ako i všetkým študentom našej školy, ktorí prispeli akýmkoľvek článkom či fotografiou. Pre nás je to vynikajúca motivácia pracovať pre vás ďalej (a ešte lepšie:)

Zároveň by som týmto chcela osloviť i ďalších študentov, ktorí by mali záujem (hoci aj nepravidelne) spolupracovať pri tvorbe nášho časopisu, ktorí majú dobré nápady a chuť vymýšľať, písať, fotografovať či graficky upravovať (alebo sa to chcú naučiť), aby sa k nám pridali – veeeľmi radi privítame nové kreatívne duše:)

PaedDr. Miroslava Fuňáková

Gyms1301.jpg

Gyms1302.jpg

Gyms1303.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc