Generál JUDr. Vladimír Mitro

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

V rokoch 1965-68 som navštevoval SVŠ-ku vo Vranove nad Topľou . Po vojenskej prezenčnej službe som v rokoch 1971-76 študoval na Právnickej fakulte UPJŠ Košice a po jej ukončení som pracoval v rôznych funkciách v polícii na úseku vyšetrovania. V rokoch 1987-92 som bol konzultantom ministra vnútra SR, riaditeľom kancelárie ministra a dva roky riaditeľom Sekcie vyšetrovania MV SR. Pol roka som bol vedúcim úradu MV SR. V roku 1993 som bol prvým riaditeľom SIS, ktorú som zakladal, až do roku 1995. Do tejto funkcie som sa vrátil v roku 1998.

Keďže roky dospievania patria medzi najkrajšie roky života, aj ja na ne rád spomínam. Najmä keď boli umocnené tak vynikajúcou komunitou spolužiakov, spolužiačok (mimochodom pomer bol jedna ku dvom v prospech spolužiačok), profesorov a profesoriek. Nedá sa zabudnúť na triedneho profesora Jenča, aj ktorého zásluhou sme vstupovali do dospelosti pripravení nielen zo študijných predmetov, ale aj z praktických poznatkov bežného života, ktoré nám tak rád odovzdával. Rád spomínam, ako sme ho navštevovali na dedine pri Domaši, kde býval a tieto návštevy nás obohacovali nielen študijne. Netreba zabúdať, že bol chemik. Aj ten neformálny prístup patrí k životy, čo sme neskôr ocenili. Jeho zásluhou sme tvorili výbornú partiu, ktorá sa dokázala zísť aj po tridsiatich rokoch a aj tým si uctiť jeho pamiatku. Samozrejme sa to týkalo aj ostatných profesorov a profesoriek. Ja a moji spolužiaci sme zažili aj starú budovu školy bez sociálnych zariadení, ktoré boli mimo a boli drevené. Podľa dymu okolie ľahko zistilo, kedy je v škole prestávka. Za najväčší prínos môjho stredoškolského štúdia považujem to, že skutočne naplnila obsahom štúdia a pedagogickým zborom to, čo mala v tom čase v názve - všeobecné vzdelanie. Charakter v tom čase malého mesta ešte viac umocňoval akúsi spolupatričnosť a vzájomnú súdržnosť školy a študentov. A to by som chcel zaželať škole aj do ďalších rokov.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc