Gymnázium bilancovalo (2009)

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Málokto vie, že stredné školy v skutočnosti hodnotia svoje výsledky nie koncom júna, ale až v októbri, keď je známe, ako dopadli ich žiaci v konkurencii na prijímačkách na vysoké školy, ako sa umiestnili na trhu práce, koľkí z nich rozšírili rady nezamestnaných. Až vtedy sa ukáže, ako boli absolventi tej-ktorej strednej školy pripravení - tentoraz nie na písomku či na maturitnú odpoveď, ale na svoju prvú významnú konfrontáciu so životom, na hľadanie miesta na ceste svojho profesijného rastu.


Hádam nadôležitejším kritériom pre hodnotenie výsledkov práce gymnázií je počet úspešných uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Tento výsledok oprávnene zaujíma všetkých zainteresovaných – nás učiteľov, rodičov, no predovšetkým našich absolventov. Štátne Gymnázium vo Vranove nad Topľou, ktoré ponúka všeobecné gymnaziálne vzdelanie najväčšiemu počtu žiakov v našom okrese, s uspokojením sumarizovalo výsledky aj v tomto roku.


V školskom roku 2008/2009 bola úspešnosť našich absolventov na prijímacom konaní na vysoké školy 96%. Jeden žiak sa neuchádzal o štúdium, v evidencii nezamestnaných nie je ani jeden absolvent štátneho gymnázia.


Také sú holé fakty. Pravda, samotné čísla, vybrané zo štatistík, majú len veľmi obmedzenú výpovednú hodnotu, preto pridáme niekoľko doplňujúcich faktov.


Týchto našich 96% znamená 150 konkrétnych mladých ľudí z celkového počtu 155 absolventov štátneho gymnázia. Je to o necelé percento viac ako pred rokom, o ďalšie percento a pol viac ako v školskom roku 2006/2007...


Trend permanentného nárastu počtu žiakov prijatých na VŠ je podstatným ukazovateľom kvality vzdelávania a výchovy na gymnáziu. Pre poriadok treba dodať, že rok čo rok sa podmienky prijatia na vysoké školy, a aj iné okolnosti s tým súvisiace menia. Vysoké školy momentálne „potrebujú“ študentov, preto stále narastá počet miest v ich prvých ročníkoch. Ale roky dosahovaný výsledok nad 95% je pri počte žiakov 150 – 180 v ročníku skutočne úspechom.


Niektoré vysoké školy poskytujú stredoškolákom tzv. doučovanie. Zdalo by sa, že stredné školy pripravujú žiakov nedostatočne, preto si VŠ sami musia pripravovať žiakov na skúšky a štúdium, a tak ich „doučujú“. Zasvätení vedia, že v skutočnosti nejde o nespokojnosť vysokých škôl s úrovňou vedomostí žiakov. Nie, vysoké školy, a to tie najvyhľadávanejšie, totiž postavia prijímačkové testy tak, aby žiaci potrebovali praktické usmernenie, čomu z veľkého množstva informácií treba pred prijímačkami venovať osobitnú pozornosť, teda ako na prijímacích pohovoroch uspieť.


Nebudeme na tomto mieste uvažovať o účelnosti či etickosti tohto postupu. Takú možnosť totiž má každý stredoškolák, a tak nás zaujíma nielen to, či naši absolventi skúšky urobili, ale aj to, ako vysoko v rebríčkoch prijatých sa umiestnili. Jedna vec je skúšky urobiť a dostať sa na nejakú VŠ. Iná vec je ale dostať sa medzi tých najlepších, byť prijatý na školu číslo jeden vo svojom súkromnom poradovníku. A to sa našim žiakom darí každoročne skutočne na výbornú. Medicína, farmácia, právo, technické a ekonomické odbory na osvedčených školách s veľmi dobrým menom na Slovensku, v Čechách a čoraz častejšie aj inde vo svete (Rakúsko, Anglicko) sú totiž predpokladom pre úspešnú kariéru. A tak kľúčom k budúcemu úspechu je nielen schopnosť dobre si vybrať študijný odbor, ktorý je perspektívny a zodpovedá schopnostiam žiaka, ale treba sa tiež dostať sa na dobrú školu, kde neskončí každý, ale iba ten, ktorý naozaj niečo vie.


Kým bude školstvo vo všetkých svojich stupňoch také „rozkývané“ zmenami a reformami ako dnes, bude veľa nejasností aj v ponuke a v kvalite vysokých škôl. Okrem toho kvôli ustavičným úpravám maturitných skúšok je tiež náročné odhadnúť, aké kritériá prijatia zvolia VŠ na budúci rok, čo je jednoducho neštandardné. A ako to bude, keď začnú končiť prví „reformovaní“ žiaci, to dnes nevie povedať asi nikto.


Do budúcnosti predpokladáme a dúfame, že hlavným kritériom pre prijatie žiakov na štúdium budú výsledky maturitných skúšok. Niektoré VŠ ich už dnes zohľadňujú pri prijímacom konaní. Ako dopadli žiaci štátneho gymnázia v tomto smere?


Porovnávať s ostatnými gymnáziami sa nebudeme. Prečo? Predsa sotva možno porovnať výsledky 20-30 žiakov jednej triedy s výkonom 155 žiakov piatich tried, ťažko z čísla vyčítame, či ide o silný ročník v rámci školy, alebo nie, či sa škola venovala žiakom štyri, alebo osem rokov atď. Aby porovnanie nebolo zjednodušené a celý postup bol etický, treba viac ako iba holé čísla. Ak by sme porovnali napr. výsledky v slovenčine, kde 155 žiakov našej školy dosiahlo 76,10%, kým 33 žiakov cirkevného gymnázia dosiahlo 80,4%, tieto čísla by sme totiž museli jednoznačne interpretovať ako úspech početnejšej skupiny. Pretože je rozdiel vytiahnuť na takú úroveň 30 žiakov a 150 žiakov! A tak by sme mohli analyzovať ďalej.


Radšej sa tešme z úspechov každého mladého človeka a poprajme aj tohtoročným štvrtákom na všetkých stredných školách, aby si splnili sny o svojej budúcnosti. A pretože žijú v ťažkej dobe a v problematickom regióne, budú potrebovať možno viac usilovnosti a lepšie vedomosti ako iní, aby sa v živote úspešne presadili.


PhDr. Zuzana Dragulová
výchovný poradca na Gymnáziu
vo Vranove nad Topľou

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc