Gymnázium vo Vranove nad Topľou:Ochrana osobných údajov

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Škola má právo na zverejnenie údajov na vymedzený účel podľa ust. §11 písmena a) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc