Gymnazistka pokorila Moskvu - XIV. medzinárodná olympiáda v ruskom jazyku

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
BohacovaRUS.jpg
Študentka štátneho gymnázia SOFIA BOHÁČOVÁ sa v dňoch 21.-25. 11. 2016 zúčastnila v Moskve XIV. MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU, kde reprezentovala nielen školu a mesto, ale aj celé Slovensko. Na olympiádu postúpilo 170 študentov 31 krajín. Zo Slovenska sa zúčastnilo päťčlenné družstvo. Sofia vybojovala za „naše farby“ ocenenie v najnáročnejšej kategórii. Získala diplom za najlepšiu ústnu odpoveď. Prečítajte si jej dojmy z olympiády v Moskve.

Vedela som, že to bude zážitok na celý život. Po úspešnom zvládnutí dvoch dištančných kôl medzinárodnej olympiády som sa dozvedela, že mi bola udelená česť reprezentovať Slovensko v Moskve. Bola som rozhodnutá obetovať pre to všetko. Moje dni boli na minúty rozpísané detailnejšie, než moskovská premávka metra.


Letela som do Moskvy s pocitom šťastia a očakávania. Zoznámila som sa s reprezentantmi Slovinska, Estónska, Česka, Poľska, Rakúska, Ameriky, Moldavska, Vietnamu... Mala som pocit, že za jeden týždeň som zažila toľko, čo nie za celý rok. Nadchýnali sme sa nočnou nádherou Červeného námestia a nesmela chýbať ani obhliadka najväčšieho nákupného centra - GUM. Najzaujímavejším zážitkom však bola návšteva ruskej strednej umeleckej školy. Pestrofarebné fotky a výstavky, ateliér ako z filmu, veľké priestranné triedy, najmodernejšie vybavenie a celkový interiér nám vyrazili dych.


Umelecká atmosféra sa vznášala vo vzduchu aj v nasledujúci deň. Mali sme možnosť navštíviť divadlo Rossija - predstavenie „Popoluška“. Bodkou za našim pobytom v Moskve bolo slávnostné zakončenie na Červenom námestí. Bola som jedna z mála, ktorých drina, odriekanie, pevná vôľa a sebazaprenie boli odmenené. Každý súťažiaci olympiády získal diplom účastníka. Neudeľovali sa prvé tri miesta podľa kategórií ako sme zvyknutí na Slovensku. Hodnotené boli oblasti - písomný prejav - sloh, ústna časť, ktorá zahŕňala čítanie s porozumením, gramatický test a čítanie, kulturologickú tému a napokon, konkurz „Mladý rečník“. Bola som nominovaná na víťaza v ruskom jazyku za najlepšiu odpoveď v ústnej časti. Dúfam, že som inšpirovala aspoň zopár študentov, aby šli za svojimi snami, aj keď sa môžu zdať akokoľvek veľké a nedosiahnuteľné. Je to neopísateľný pocit, dosiahnuť to, o čom ste roky snívali, na čom ste roky dennodenne pracovali.


Na záver by som chcela poďakovať pani profesorke Lengvarskej, predovšetkým za jej osobné nasadanie, ktoré má motivovalo posúvať sa vpred, povzbudzovalo a dodávalo energiu. Vďaka nej bola moja náročná cesta o niečo ľahšia. Vďaku by som chcela vyjadriť aj pani riaditeľke ale aj ostatným vyučujúcim. Pani riaditeľke najmä ďakujem za jej záštitu, pomoc a vytvorenie ideálnych podmienok na prípravu a vyučujúcim za ich ústretovosť. V neposlednom rade ďakujem aj rodičovskému združeniu. Veľmi si vážim finančnú podporu v podobe vreckového do Moskvy.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc