Imatrikulácia prvákov 2012/2013

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Imatrikulácia 2012/2013

Dňa 30.10.2012 sa v školskej jedálni pri Gymnáziu uskutočnil imatrikulačný večierok v štýle black & white. Tretiaci pripravili pre prvákov zaujímavý program, plný náročných úloh. Prváci ich hravo zvládli a tak získali oficiálne prijatie medzi študentov gymnázia.

Po programe nasledovala diskotéka na ktorej sa vytancovali študenti ale najmä aj profesori. Tento večer splnil jednu zo svojich hlavných úloh, aby sa žiaci viac spoznali a kolektív upevnil.

Ďakujeme prvákom a profesorom za účasť a našim tretiakom za prípravu večera plného smiechu, zábavy a prekvapení.


Fotogaléria:

žiaci III. ročníka
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc