Ing. Ivan Mikloš

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Po absolvovaní gymnázia vo Vranove nad Topľou v r. 1979-83 študoval na Národohospodárskej fakulte VŠE v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil ako asistent a neskôr ako odborný asistent na materskej Národohospodárskej fakulte VŠE. Výskume sa zaoberal predovšetkým makroekonomickou analýzou a prognózou. Pomocou počítačového modelu spracoval demografickú prognózu Česko-Slovenska do roku 2010. V odbornej i periodickej tlači publikoval viacero článkov, týkajúcich sa najmä ekonomickej reformy, hospodárskej politiky a privatizácie. V roku 1990 nastúpil na Úrad vlády SR ako poradca podpredsedu vlády SR pre ekonomickú reformu. V roku 1990-'91 na úrade vlády SR pracoval ako riaditeľ Odboru hospodárskej a sociálnej politiky. Za ministra pre správu a privatizáciu národného majetku SR bol menovaný v apríli 1991.

Spomienky: Na roky strávené na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou mám veľmi pekné spomienky. Boli sme výborná partia aj v triede, aj v ročníku. Veľa sme športovali, hrali sme na škole volejbal a basketbal. Volejbal sme často hrávali aj proti družstvu profesorov, ktorých viedol p. prof. Kopina a p. prof. Lengvarský (nie práve najmladší). Mali sme najkrajšiu, najmladšiu a najlepšiu triednu p. prof. Fialkovičovú, vtedy ešte Jankovičovú. Poriadali sme večierky a diskotéky, porušovali zákazy. Mali sme napríklad zakázané chodiť do školy v rifliach. Pamätám sa, že som si kúpil zelené (khaki) rifle a potom som riaditeľa presviedčal, že to nie sú rifle, lebo rifle sú modré. Neustále nás posielali k holičovi, takže sme súťažili, kto čo najdlhšie vydrží s čo "najdlhšími" vlasmi. V druhom ročníku sme sa učili v starom kaštieli, ktorý už dnes nestojí. V triede sme mali piecku, do ktorej sme si sami kúrili. Po príchode na vysokú školu som musel oceniť výbornú úroveň vtedajšieho vranovského gymnázia. Oproti väčšine kolegov z iných stredných škôl som bol na štúdium na VŠ pripravený lepšie. Pevne verím, že to platí a bude platiť aj pre dnešné a budúce vranovské gymnázium.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc