Ing. Ján Figeľ

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na svoje študentské roky (1974-78) strávené na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou si rád spomínam. Samotný čas mladosti a dospievania prežitý v kruhu priateľov, dobrých učiteľov i v milujúcej rodine je pekný a dôležitý. Zároveň mi však škola cez štúdium prírodných vied poskytla základ pre ďalšie štúdium na Vysokej škole technickej v Košiciach.

Každá doba má svoje ťažkosti, ale prináša aj nové nádeje a výzvy. Dnes majú mladí zložitú situáciu z hľadiska mnohých zmien v hospodárstve a sociálnej sfére Slovenska. Nič vážne a trvácne sa však nerodí ani ľahko, ani rýchlo. Slovensko sa postupne a nezvratne transformuje v politike, v ekonomike i v etike. Mládež má pred sebou slobodnú, európsku perspektívu. Za jej naplnenie sme spoločne zodpovední.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc