International Particle Physics Masterclasses 2017 - 31.3.2017

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 31.3.2017 sa naši piati žiaci s pani učiteľkou PaedDr. B. Petrovou zúčastnili Hands on Particle Physics Masterclasses v Prešovskej univerzite v Prešove.

Prednášky aktívnych vedcov dávajú nahliadnuť do tém a metód základného výskumu štruktúry hmoty a síl, ktoré pôsobia medzi elementárnymi časticami, čo umožní študentom samostatne vykonať merania na reálnych dátach z experimentov časticovej fyziky. Študenti si mohli samostatne vyskúšať merania na reálnych dátach z experimentov časticovej fyziky.

Podujatie sa organizuje každý rok.


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc