KOMPRAX alebo ako spojiť tri dobré nápady

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Traja žiaci našej školy sa spojili a z myšlienky sa stal skutok. Myšlienka vznikla počas hodín krúžku Počítačové siete-CISCO, ktoré vedie Ing. Ján Motešický. Od myšlienky je len krôčik k realizácii. Samozrejme, len keď sa chce. Hlavným cieľom bolo vytvoriť športovú aktivitu ako vyváženie k sedeniu za počítačom. Ako najlepšia alternatíva sa ukázal florbal a vytvorenie florbalového tímu. Florbal je ideálnym kardio doplnkom k posilňovaniu a výborným športom počas zimných dní.

A preto traja žiaci našej školy (Ján Dančo, Šimon Hašák, Jakub Štefánik) obetovali svoje tri víkendy a zapojili sa do projektu KOMPRAX, kde získali peniaze na realizáciu svojich projektov: Vyrob hokejku a nie drogu, Moťo´s team, Moťos floorball day´s.

Každý z týchto projektov viedol k jednému obrovskému cieľu: zrodenie a vytvorenie florbalovej budúcnosti aj na našom gymnáziu. Samotné malé projekty priniesli nielen finančné možnosti, ale aj kopec zaujímavých a hlavne zábavných momentov a pre autorov projektov nové skúsenosti. A to vďaka kamarátom a aj vďaka odhodlaniu učiteľa Ing. Jána Motešického. Jeho úlohou bolo urobiť si trénerský kurz, čo aj splnil a stal sa oficiálnym trénerom pre florbalovú mládež.

Samozrejme vďaka patrí aj vedeniu školy. Podporuje každú novú myšlienku v našej škole a napomáha zrodu nových a moderných tradícií nielen v oblasti IT, ale aj športu, ktorý má veľkú tradíciu a budúcnosť aj vďaka našim telocvikárom a ostatným učiteľom zanieteným pre šport. Dnes už konečne existuje aj tím Florbal Sparan Gym-názium.


Na projektoch pracovali: Ján Dančo, Šimon Hašák, Jakub Štefánik, Ing. Ján Motešický, Vladimír Bartko, Michal BartkoJ. Štefánik, Š.Hašák, J.Dančo žiaci Gymnázia, október 2014


Kopmragspt.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc