Kaštieľ

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Na mieste, kde sa teraz nachádza budova gymnázia, v minulosti stál kaštieľ, ktorý bol jedinou svetskou architektonickou pamiatkou mesta. Na tomto mieste už v druhej polovici 15. storočia stál vodný hrad, majetok Rozgoňovcov.


O pôvodnej podobe hradu vieme veľmi málo. Známa je až jeho podoba z druhej polovice 17. storočia, ktorá sa zachovala na rytine Bucharda von Pürckensteina „Zábava Kurucov“, zachytávajúca zabávajúcich sa Thökölyho vojakov pred Vranovským hradom.


Vranovský hrad postavili okolo 15. stor. Rozgoňovci, ktorým v r. 1472 vydal kráľ Matej povolenie stavbu opevniť. Rozsah a konštrukciu opevnenia nepoznáme, ale Nypoortova rytina z r. 1686, ktorá vystihuje stav hradu z predchádzajúceho storočia, zobrazuje mohutný kaštieľ s nárožným bastiónmi, opevnený murivom a obohnaný vodnou priekopou napojenou na potok Čičavka.


Pôvodný hrad bol pravdepodobne počas uhorsko – poľskej vojny v r. 1491 – 1492 poškodený. Na mieste starého hradu postavili neskôr ďalšie stavby, pričom sa do 20. stor. zachoval klasicistický kaštieľ, necitlivým rozhodnutím zbúraný v r. 1987.

Návrat na: Gymnázium

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc