Matematika

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Matematická olympiáda

Na adrese http://matematika.okamzite.eu môžete získať informácie ku MO - termíny, úlohy, komentáre.


Maturitná skúška


Cieľové požiadavky:Na systematické zopakovanie učiva matematiky SŠ sú určené publikácie (stránka www.exam.sk):

Ľ. Burjanová, I. Viskupová:
Matematika strednej školy v testoch, 1. časť
1. diel vydaný v januári 2003
Cena: 6,94€ (vrátane DPH)
M. Bálintová, Ľ. Burjanová, I. Viskupová:
Matematika strednej školy v testoch, 2. časť
2. diel vydaný v septembri 2004
Cena: 6,94€ (vrátane DPH)

Maturita z matematiky na našej škole


Maturita z matematiky pozostáva z dvoch častí - z externého testu a z ústnej skúšky. Externé testy sú k dispozícii na stránkach http://www.nucem.sk . Pozostávajú z 30 úloh, ktoré sú v súlade s cieľovými požiadavkami k maturitným skúškam. Čistý čas na ich vypracovanie je 120 minút. Na ústnej skúške žiak dostáva jedno z tridsiatich zadaní. Každé zadanie obsahuje 3 úlohy. Na prípravu má 20 minút aj na vlastnú odpoveď tiež 20 minút.


Práca so žiakmi


Okrem práce na vyučovacích hodinách sa členovia PK zapájajú aj do mimotriednej práce so žiakmi. Jednak je to organizácia súťaží - matematickej olympiády, potom každoročne na škole organizujeme medzinárodnú súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN.

Záujem žiakov o túto súťaž v jednotlivých školských rokoch je nasledujúca:


Koordinátorom súťaže je Dr. BrunovskáÚspechy našich žiakov v matematike


Výsledky matematických súťaží v školskom roku 2015/2016Výsledky matematických súťaží v školskom roku 2014/2015


Výsledky matematických súťaží v školskom roku 2013/2014


Výsledky matematických súťaží v školskom roku 2012/2013Ďalšie úspechy ...


Úspechy v histórii školy


Za 60 rokov existencie školy sa do matematických súťaží zapojil veľký počet žiakov. Zo žiakov, ktorí dosiahli výrazne úspechy na krajskej resp. celoštátnej úrovni možno uviesť:


Návrat na:


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc