Matvys12

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
KÓD ŽIAKA	TEST	SKUPINA	ÚSP.v %	PERCENTIL
-----------------------------------------------------------------
9209179045	A12B2	5	40	20,6
9210119930	A12B2	9	24,2	3,3
9210139939	A12B2	5	23,3	2,9
9210159926	A12B2	6	37,5	16,7
9211079933	A12B2	8	62,5	63,4
9211089943	A12B2	9	55	49,1
9211239928	A12B2	6	40	20,6
9257289932	A12B2	1	40	20,6
9259289930	A12B2	8	63,3	65
9259309928	A12B2	8	69,2	75,1
9260019923	A12B2	7	55	49,1
9260159931	A12B2	2	65	68
9261089926	A12B2	5	39,2	19,4
9261178916	A12B2	7	41,7	23,5
9261179972	A12B2	3	52,5	44
9261199926	A12B2	4	54,2	47,4
9261199937	A12B2	2	59,2	56,8
9261249965	A12B2	4	68,3	73,8
9261289950	A12B2	2	60,8	60,1
9262239943	A12B2	5	55	49,1
9262289927	A12B2	7	45	29,4
9302019969	A12B2	6	75	83,7
9302029924	A12B2	3	34,2	12
9302179931	A12B2	5	35	13,1
9302229937	A12B2	11	47,5	34,3
9304079961	A12B2	2	60	58,4
9304089927	A12B2	3	35,8	14,2
9305039953	A12B2	7	53,3	45,7
9305149931	A12B2	9	65,8	69,5
9305249932	A12B2	8	80,8	91
9306029953	A12B2	6	28,3	6,1
9307089935	A12B2	7	50	39,1
9307169938	A12B2	6	34,2	12
9307239964	A12B2	3	52,5	44
9308149928	A12B2	3	53,3	45,7
9308278881	A12B2	7	41,7	23,5
9308299924	A12B2	8	55	49,1
9351208955	A12B2	1	59,2	56,8
9351209923	A12B2	4	49,2	37,5
9351279938	A12B2	2	55	49,1
9352119931	A12B2	2	55,8	50,6
9352239930	A12B2	1	66,7	71
9353039960	A12B2	3	61,7	61,9
9353079923	A12B2	4	43,3	26,4
9353089933	A12B2	1	58,3	55,2
9353289935	A12B2	1	42,5	24,9
9354039948	A12B2	8	70,8	78
9354159925	A12B2	2	33,3	10,9
9354229951	A12B2	3	60,8	60,1
9355109929	A12B2	6	40,8	22,1
9355219940	A12B2	1	48,3	35,9
9356209940	A12B2	5	36,7	15,4
9356229949	A12B2	5	50,8	40,6
9357019925	A12B2	7	40	20,6
9357059932	A12B2	8	76,7	86
9357089951	A12B2	6	60	58,4
9357159933	A12B2	9	17,5	0,9
9357159944	A12B2	4	49,2	37,5
9357249957	A12B2	1	55	49,1
9358179941	A12B2	9	21,7	2,1
9358189940	A12B2	4	56,7	52,1
9361249942	A12B2	10	30,8	8,3
9362149940	A12B2	11	57,5	53,7
9403139955	A12B2	9	45	29,4
9404229241	A12B2	10	55,8	50,6
9407079957	A12B2	10	47,5	34,3
9407209933	A12B2	11	25	3,9
9452039938	A12B2	11	45,8	31
9452179946	A12B2	10	52,5	44
9453049936	A12B2	11	35	13,1
9454179944	A12B2	11	49,2	37,5
9455099929	A12B2	9	68,3	73,8
9455129926	A12B2	10	64,2	66,5
9456069931	A12B2	4	65	68
9457069930	A12B2	10	35,8	14,2
9206179939	A12B2	3	55,8	50,6
9209019952	A12B2	6	30,8	8,3
9209229931	A12B2	8	57,5	53,7
9210059936	A12B2	4	64,2	66,5
9210219942	A12B2	8	92,5	99,2
9210239951	A12B2	8	75,8	85
9210299923	A12B2	4	50	39,1
9211299933	A12B2	9	35,8	14,2
9212069933	A12B2	4	63,3	65
9259048887	A12B2	3	45,8	31
9259179930	A12B2	6	67,5	72,5
9259199928	A12B2	4	45	29,4
9259279942	A12B2	7	44,2	28
9260029933	A12B2	2	50,8	40,6
9260159953	A12B2	6	38,3	18
9261069928	A12B2	1	61,7	61,9
9261229802	A12B2	5	58,3	55,2
9262179927	A12B2	4	51,7	42,4
9262279939	A12B2	5	43,3	26,4
9262299937	A12B2	1	25,8	4,3
9301209951	A12B2	7	50,8	40,6
9302209950	A12B2	5	60	58,4
9302269944	A12B2	7	38,3	18
9304019923	A12B2	6	34,2	12
9304169941	A12B2	9	40	20,6
9304199927	A12B2	9	38,3	18
9305059929	A12B2	5	45	29,4
9306189926	A12B2	8	60,8	60,1
9311049957	A12B2	10	42,5	24,9
9351039929	A12B2	7	50,8	40,6
9351069255	A12B2	2	60,8	60,1
9351129942	A12B2	2	62,5	63,4
9351139952	A12B2	5	61,7	61,9
9351209934	A12B2	1	18,3	1,1
9352169948	A12B2	7	46,7	32,7
9352269938	A12B2	7	26,7	4,9
9353038904	A12B2	9	58,3	55,2
9353099932	A12B2	7	51,7	42,4
9353209932	A12B2	1	15,8	0,5
9353229963	A12B2	6	34,2	12
9353259938	A12B2	4	56,7	52,1
9353289924	A12B2	5	37,5	16,7
9353309933	A12B2	8	65,8	69,5
9354059924	A12B2	3	54,2	47,4
9354259926	A12B2	8	67,5	72,5
9354289923	A12B2	9	40,8	22,1
9355039936	A12B2	5	81,7	92
9355168966	A12B2	2	71,7	79
9355169923	A12B2	3	43,3	26,4
9355239938	A12B2	1	52,5	44
9355279923	A12B2	2	65,8	69,5
9356179932	A12B2	3	40,8	22,1
9357169932	A12B2	6	75,8	85
9357179942	A12B2	8	74,2	82,5
9357249935	A12B2	2	60,8	60,1
9358069457	A12B2	4	35,8	14,2
9358119925	A12B2	6	65	68
9358139934	A12B2	1	31,7	9
9358239935	A12B2	3	50	39,1
9358279942	A12B2	11	43,3	26,4
9358289941	A12B2	2	47,5	34,3
9358309928	A12B2	1	66,7	71
9359299939	A12B2	3	59,2	56,8
9361119944	A12B2	10	35,8	14,2
9361199936	A12B2	11	30,8	8,3
9362279938	A12B2	11	41,7	23,5
9362289937	A12B2	11	30	7,5
9362309957	A12B2	11	52,5	44
9401209939	A12B2	11	60,8	60,1
9404089926	A12B2	10	36,7	15,4
9406079925	A12B2	10	55	49,1
9456239925	A12B2	10	45,8	31
9458029955	A12B2	10	39,2	19,4
9458199927	A12B2	9	34,2	12
9458309938	A12B2	9	26,7	4,9
9210159926	MAT12	3	66,7	76,2
9212069933	MAT12	2	56,7	59,7
9260029933	MAT12	1	23,3	6,3
9260039932	MAT12	4	50	46,4
9260059952	MAT12	4	70	80,5
9262079948	MAT12	4	56,7	59,7
9302019969	MAT12	3	83,3	94,1
9302029924	MAT12	2	60	65,6
9302209950	MAT12	2	46,7	39,2
9304019923	MAT12	2	63,3	71,1
9304089927	MAT12	2	43,3	32,3
9304199927	MAT12	3	73,3	84,7
9305149931	MAT12	4	80	91,5
9306189926	MAT12	3	83,3	94,1
9308149928	MAT12	1	96,7	99,6
9308278881	MAT12	3	86,7	96,3
9351069255	MAT12	1	56,7	59,7
9355109929	MAT12	3	63,3	71,1
9355168966	MAT12	1	63,3	71,1
9356019937	MAT12	4	73,3	84,7
9357249935	MAT12	1	76,7	88,3
9358119925	MAT12	2	66,7	76,2
9358309928	MAT12	1	56,7	59,7
9404179928	MAT12	4	63,3	71,1
9406079925	MAT12	4	73,3	84,7
9408159926	MAT12	1	80	91,5
9456069931	MAT12	2	36,7	20,6
9210059936	MAT12	2	83,3	94,1
9210119930	MAT12	4	53,3	53,4
9211079933	MAT12	3	50	46,4
9259279942	MAT12	3	53,3	53,4
9261179972	MAT12	1	46,7	39,2
9261289950	MAT12	1	46,7	39,2
9262119944	MAT12	4	63,3	71,1
9301209951	MAT12	3	80	91,5
9302179931	MAT12	2	56,7	59,7
9302229937	MAT12	4	63,3	71,1
9304079961	MAT12	1	63,3	71,1
9305059929	MAT12	2	63,3	71,1
9305199970	MAT12	3	53,3	53,4
9306029953	MAT12	2	53,3	53,4
9306079453	MAT12	4	70	80,5
9307089935	MAT12	3	50	46,4
9308299924	MAT12	3	76,7	88,3
9311049957	MAT12	4	70	80,5
9352119931	MAT12	1	46,7	39,2
9353289924	MAT12	2	73,3	84,7
9354229951	MAT12	2	60	65,6
9355239938	MAT12	1	56,7	59,7
9356229949	MAT12	2	73,3	84,7
9357169932	MAT12	3	80	91,5
9358139934	MAT12	1	43,3	32,3
9358229925	MAT12	1	60	65,6
9401209939	MAT12	4	73,3	84,7
9354019928	N12B2	13	26,7	21,5
9352288880	N12B2	13	25	17,6
9211099942	N12B2	13	27,5	22,9
9262079948	N12B2	13	30,8	30,2
9260039932	N12B2	Í	25,8	19,7
9260059952	N12B2	13	33,3	35
9262119944	N12B2	13	26,7	21,5
9308059926	N12B2	13	34,2	36,8
9355269924	N12B2	13	41,7	51,5
9356019937	N12B2	13	41,7	51,5
9306079453	N12B2	13	35,8	40,5
9309019940	N12B2	13	40	49,1
9353269937	N12B2	13	39,2	47,7
9358079929	N12B2	13	46,7	59,9
9310209931	R12B2	12	31,7	32,8
9404179928	R12B2	12	23,3	11,3
9305199970	R12B2	12	25,8	17,1
9406189936	R12B2	12	32,5	35,8
9209019952	SJL	6	67,2	66,5
9209229931	SJL	9	70,3	73,7
9210059936	SJL	4	81,3	92,5
9210139939	SJL	5	60,9	51,7
9210219942	SJL	9	68,8	70,1
9210239951	SJL	8	82,8	94,3
9210299923	SJL	4	79,7	90,4
9211089943	SJL	9	70,3	73,7
9257289932	SJL	1	70,3	73,7
9259048887	SJL	4	73,4	80
9259179930	SJL	6	87,5	98,1
9260019923	SJL	8	82,8	94,3
9260039932	SJL	10	68,8	70,1
9260159931	SJL	2	73,4	80
9260159953	SJL	6	70,3	73,7
9261179972	SJL	3	78,1	88,2
9261199926	SJL	4	84,4	95,8
9261199937	SJL	2	71,9	76,9
9261229802	SJL	5	84,4	95,8
9261289950	SJL	2	73,4	80
9262239943	SJL	5	92,2	99,7
9262289927	SJL	7	75	82,9
9262299937	SJL	1	67,2	66,5
9302029924	SJL	3	56,3	40,5
9302179931	SJL	5	68,8	70,1
9302229937	SJL	12	68,8	70,1
9302269944	SJL	7	76,6	85,6
9304019923	SJL	6	75	82,9
9304169941	SJL	10	78,1	88,2
9305039953	SJL	7	65,6	62,8
9305149931	SJL	10	81,3	92,5
9305199970	SJL	7	65,6	62,8
9306079453	SJL	9	59,4	47,9
9306189926	SJL	8	62,5	55,5
9307239964	SJL	3	75	82,9
9308149928	SJL	3	79,7	90,4
9308278881	SJL	7	64,1	59,2
9309019940	SJL	10	70,3	73,7
9311049957	SJL	12	76,6	85,6
9312299942	SJL	13	78,1	88,2
9351039929	SJL	8	85,9	97,2
9351208955	SJL	1	81,3	92,5
9351209923	SJL	4	71,9	76,9
9351209934	SJL	1	70,3	73,7
9352119931	SJL	2	68,8	70,1
9352269938	SJL	7	68,8	70,1
9353039960	SJL	3	82,8	94,3
9353089933	SJL	1	89,1	98,9
9353269937	SJL	9	71,9	76,9
9353289924	SJL	6	78,1	88,2
9353289935	SJL	1	84,4	95,8
9353309933	SJL	8	79,7	90,4
9354159925	SJL	2	65,6	62,8
9354229951	SJL	3	71,9	76,9
9354259926	SJL	8	73,4	80
9354289923	SJL	10	65,6	62,8
9355039936	SJL	5	92,2	99,7
9355079943	SJL	10	84,4	95,8
9355168966	SJL	2	85,9	97,2
9355269924	SJL	9	70,3	73,7
9355279923	SJL	2	79,7	90,4
9356019937	SJL	10	82,8	94,3
9356229949	SJL	5	70,3	73,7
9357019925	SJL	7	59,4	47,9
9357159944	SJL	5	70,3	73,7
9357169932	SJL	6	87,5	98,1
9357179942	SJL	8	82,8	94,3
9357249957	SJL	1	71,9	76,9
9358079929	SJL	9	73,4	80
9358119925	SJL	6	89,1	98,9
9358189940	SJL	4	87,5	98,1
9358279942	SJL	13	67,2	66,5
9359299939	SJL	3	84,4	95,8
9361199936	SJL	13	62,5	55,5
9362149940	SJL	13	64,1	59,2
9362289937	SJL	12	60,9	51,7
9362309957	SJL	13	79,7	90,4
9404229241	SJL	12	65,6	62,8
9406079925	SJL	11	79,7	90,4
9407079957	SJL	11	76,6	85,6
9407209933	SJL	13	79,7	90,4
9409149926	SJL	12	67,2	66,5
9452179946	SJL	11	73,4	80
9455129926	SJL	12	82,8	94,3
9456069931	SJL	4	78,1	88,2
9457069930	SJL	11	76,6	85,6
9458309938	SJL	11	57,8	44,2
9461019931	SJL	11	89,1	98,9
9206179939	SJL	3	78,1	88,2
9209179045	SJL	6	81,3	92,5
9210119930	SJL	11	60,9	51,7
9210159926	SJL	6	53,1	33,2
9211079933	SJL	8	70,3	73,7
9211099942	SJL	10	57,8	44,2
9211239928	SJL	6	75	82,9
9211299933	SJL	9	75	82,9
9212069933	SJL	4	65,6	62,8
9259199928	SJL	4	73,4	80
9259279942	SJL	7	73,4	80
9259289930	SJL	8	76,6	85,6
9259309928	SJL	8	81,3	92,5
9260029933	SJL	2	68,8	70,1
9260059952	SJL	9	79,7	90,4
9261069928	SJL	1	60,9	51,7
9261089926	SJL	5	76,6	85,6
9261178916	SJL	7	78,1	88,2
9261249965	SJL	4	87,5	98,1
9262079948	SJL	10	65,6	62,8
9262119944	SJL	10	59,4	47,9
9262179927	SJL	4	75	82,9
9262279939	SJL	5	75	82,9
9301209951	SJL	7	75	82,9
9302019969	SJL	6	82,8	94,3
9302209950	SJL	5	68,8	70,1
9304079961	SJL	3	67,2	66,5
9304089927	SJL	4	68,8	70,1
9304199927	SJL	9	57,8	44,2
9305059929	SJL	5	75	82,9
9305249932	SJL	8	82,8	94,3
9306029953	SJL	6	54,7	36,9
9307089935	SJL	7	68,8	70,1
9307169938	SJL	6	56,3	40,5
9308059926	SJL	9	42,2	12,9
9308299924	SJL	9	59,4	47,9
9310209931	SJL	13	62,5	55,5
9351069255	SJL	2	70,3	73,7
9351129942	SJL	2	65,6	62,8
9351139952	SJL	5	57,8	44,2
9351279938	SJL	2	76,6	85,6
9352169948	SJL	8	84,4	95,8
9352239930	SJL	1	78,1	88,2
9352288880	SJL	9	64,1	59,2
9353038904	SJL	10	71,9	76,9
9353079923	SJL	4	84,4	95,8
9353099932	SJL	7	73,4	80
9353209932	SJL	1	50	26,3
9353229963	SJL	7	68,8	70,1
9353259938	SJL	5	81,3	92,5
9354019928	SJL	10	75	82,9
9354039948	SJL	8	81,3	92,5
9354059924	SJL	3	79,7	90,4
9355109929	SJL	7	76,6	85,6
9355169923	SJL	3	53,1	33,2
9355199238	SJL	8	84,4	95,8
9355219940	SJL	1	78,1	88,2
9355239938	SJL	1	82,8	94,3
9356179932	SJL	3	62,5	55,5
9356209940	SJL	5	35,9	6
9357059932	SJL	9	62,5	55,5
9357089951	SJL	6	73,4	80
9357159933	SJL	10	67,2	66,5
9357249935	SJL	2	76,6	85,6
9358069457	SJL	4	78,1	88,2
9358139934	SJL	1	67,2	66,5
9358179941	SJL	10	70,3	73,7
9358229925	SJL	2	87,5	98,1
9358239935	SJL	3	71,9	76,9
9358289941	SJL	2	64,1	59,2
9358309928	SJL	1	73,4	80
9360129845	SJL	13	81,3	92,5
9361119944	SJL	11	75	82,9
9361249942	SJL	12	62,5	55,5
9362279938	SJL	13	64,1	59,2
9401209939	SJL	12	68,8	70,1
9403139955	SJL	11	57,8	44,2
9404089926	SJL	12	62,5	55,5
9404179928	SJL	12	46,9	20,3
9406189936	SJL	13	35,9	6
9408159926	SJL	3	89,1	98,9
9452039938	SJL	13	78,1	88,2
9453049936	SJL	13	62,5	55,5
9454179944	SJL	13	68,8	70,1
9455099929	SJL	11	84,4	95,8
9456239925	SJL	11	60,9	51,7
9458029955	SJL	12	67,2	66,5
9458199927	SJL	11	53,1	33,2
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc