Medzinárodný deň bez fajčenia – nefajčiarsky deň 24.11.2015

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

24.11.2015 sa študenti 2.A a 2.B triedy v rámci primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov zúčastnili pri príležitosti Medzinárodného dňa bez fajčenia alebo nefajčiarskeho dňa besedy s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou Mgr. Máriou Gešperovou.

Prednáška mala za cieľ zvýšiť informovanosť o cigaretách a ich negatívnom vplyve na ľudský organizmus, riziku ochorenia na rakovinu pľúc ako aj vzniku srdcovo – cievnych chorôb. Následne bol rozobratý aj vplyv ďalších návykových látok ako sú napr. alkohol.


Nefd15a.jpg Nefd15b.jpg


RNDr. Valéria Novikmecová

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc