Mendelova univerzita Brno

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dobrý deň,


na základe telefonickej dohody si Vám dovoľujem pripomenúť termín našej návštevy na Vašej škole v mene informatických a ekonomických odborov Provozne ekonomickej fakulty, Mendelovej univerzity v Brne.


Radi by sme u Vás 6. septembra 2010 v 10 hodín urobili prezentáciu študijných možností na našich odboroch, doplnenú o voľnú diskusiu na tému prijímacieho pohovoru, možnosti ubytovania, technologického zázemia fakulty atď.


Popri ekonomických odborov ponúkame moľnos» štúdia informatiky a to v odboroch Ekonomická informatika (multiodoborové štúdium) a Automatizácia riadenia a informatika. Na prezentácií budú študenti oboznámení s perspektívou štúdia týchto odborov. Doplňujúce informácie môľete nájs» na nasledujúcich adresách:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc