Mikuláš v Škôlke na Sídlisku II - 6.12.2011

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 6.12. sme my žiaci prvého ročníka gymnázia pod vedením p. profesorky Pribulovej pri príležitosti sviatku sv. Mikuláša navštívili materskú školu na Sídlisku II. Stretávanie sa našich žiakov s deťmi je už tradíciou.

Opustili sme školské lavice aby sme mohli potešiť tých najmenších. Ráno sa z nás stali čerti, anjelici, snehulienky a nesmel chýbať Mikuláš. Po skupinkách sme navštívili škôlkárske triedy.

Keď do triedy vbehli čerti na tváričkách niektorých detí sa zračil strach, ale keď prišli anjelici a Mikuláš ich očká sa rozžiarili. Mikulášovi povedali básničky a zaspievali piesne. Za odmenu im anjelici rozdali balíčky s dobrotami. Smelšie detičky sa s Mikulášom a anjelikmi chceli hrať. Niektorí odvážlivci sa dokonca nebáli ani čertov. Za krátky čas sa nás detičky vôbec nebáli.

Po takto príjemne strávenom čase sa nám ani nechcelo odchádzať. Deti nám ešte naposledy zakývali a milo sa snami rozlúčili. V dnešnom modernom svete sa často zabúda na to skutočné Mikulášske alebo Vianočné čaro. Zmyslom tejto akcie teda bolo, potešiť deti, ktoré v nás videli skutočné rozprávkové bytosti.


Viera Kobielska, I.B
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc