Nie je titulka ako titulka

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nie, titulka nie je titul pred menom... Titulka je prvá strana časopisu. A naozaj nie je jedno, ako vyzerá. Tá naša tohtoročná bola výnimočná. Bola ocenená. Bola proste NAJ! Časopis Gymsurfer sa totiž opäť zúčastnil Súťaže stredoškolských časopisov Prešovského samosprávneho kraja, kde na vyhodnotení (19. novembra v Prešove) získal špeciálnu cenu „Najlepšia titulka“. Okrem toho sa spomedzi 20 časopisov umiestnil v striebornom pásme, čo svedčí o jeho kvalitách v obsahovej štruktúre i grafickom dizajne.

Gymsurfer je tu s nami už 10 rokov... Teda, BOL. V tomto školskom roku sa z personálnych dôvodov zastavuje jeho činnosť. Dúfame, že len dočasne. Do času, kedy sa nájde ďalšia partia aktívnych, kreatívnych, nádejných mladých novinárov, ktorí budú pokračovať tam, kde terajšia redakčná rada končí. Veľmi si to želáme a už teraz im prajeme tvorivého ducha a veľa úspechov!


PaedDr.Miroslava Fuňáková a redakčná rada časopisu GymsurferGyms15a.jpg

Gyms15b.jpg

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc