Príhovor riaditeľa školy k začiatku šk. roka 2013/2014

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vážený pedagogický zbor, milí žiaci.

Slávnostné otvorenie šk. roku

Po dvojmesačných prázdninách, ktoré ste prežili v kruhu svojich najbližších, priateľov a známych ste dnes opäť prekročili bránu nášho gymnázia. Vzdelanie je najväčšie bohatstvo, ktoré môžete získať. Je to ten najlepší cestovný lístok do sveta dospelých. Ste plní očakávaní a predsavzatí a veríte, že práve tento školský rok bude pre vás úspešný a naplní vašu snahu po vedomostiach a po neutíchajúcom hľadaní zmyslu života. Verím ,že práca na poli výchovy a vzdelávania vám prinesie radosť a uspokojenie.


Osobitne vítam najmladších – žiakov prvých ročníkov. Nie je ľahké vymeniť miesto najstaršieho žiaka ZŠ za postavenie najmladšieho žiaka gymnázia. Pre mnohých to bude ťažký súboj medzi vlastnou individualitou a prostredím, ktoré má mnoho podôb. Budete si postupne zvykať na nových spolužiakov, budete súčasťou kolektívu, ktorého kolieska nebudú spočiatku zapadať do seba, budete si musieť zvyknúť na nových učiteľov i na svoje nové triedne. Verte však, že čas potvrdí, že práve toto stredoškolské obdobie sa vám vryje do pamäti ako najkrajšie obdobie mladosti. Chcem vás ubezpečiť, že všetci vaši učitelia i starší spolužiaci spolu s vami vytvoria prostredie ľudskosti, tvorivosti a tolerancie. Naším maturantom želám úspešné ukončenie stredoškolského štúdia a verím, že náročnosť štúdia v maturitnom ročníku zvládnu bez problémov.


To čo poviem teraz je veľmi vážne a viete, že ak niekto nevie, alebo nechce dodržiavať jasné pravidlá a školský poriadok, urobím všetko preto, aby z tejto školy odišiel a niesol všetku zodpovednosť za svoje činy – takže sme škola, ktorá netoleruje šikanovanie v žiadnej forme, prejavy rasizmu, ničenie školského majetku, alkohol, fajčenie, drogy a iné omamné látky v škole, na školských akciách ale aj na verejnosti v čase mimo vyučovania – upozorňujem Vás na to hneď prvý deň, že sa budem veľmi vážne zaoberať touto problematikou a nedopustím nič, čo by malo poškodiť dobré meno nášho gymnázia. Takže všetko zle nechajte ďaleko od brán tejto školy. Uvedomte si ,že ste gymnazisti a musíte sa podľa toho aj správať a byť vzorom pre iných mladých ľudí.


K vám milí kolegovia sa chcem prihovoriť na záver. Na vás leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno–vzdelávací proces. Vy zapaľujete u našich žiakov pochodeň múdrosti. Vychovávate celou svojou osobnosťou nehľadiac na čas, zdravie a ohodnotenie svojej náročnej, nebezpečnej a zodpovednej práce. Vaša práca je zároveň vznešená a krásna. Majte na pamäti, že škola a žiaci v nej tvoria zložitý organizmus, že v každej lavici sedí iný žiak, ktorého osobnosť máte poznať, rešpektovať a rozvíjať. Prajem vám veľa pozitívnej energie, množstvo pedagogického taktu, pevné zdravie, radosť, osobnú spokojnosť a naplnenie všetkých ambícii na ceste za vzdelaním. Prežime spolu s našim žiakmi tento 58. školský rok na našom gymnáziu v šťastí a zdraví.

RNDr.Miron Blaščák
riaditeľ školy


Fotogaléria z otvorenia...


Návrat na: Dokumenty

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc