Pre uchádzačov

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah

Prijímacie konaniaProfil absolventa

Profil absolventa

„Je založený na kľúčových spôsobilostiach, ktoré sa rozvíjajú a sú rozvíjané na sociokultúrnych obsahoch najmä súčasného vedného (a technického) vzdelávania. Predstavuje všeobecnú vzdelanosť (ako komplex znalostí a vedomostí, schopností, hodnotových postojov, osobných čŕt a iných dispozícií), ktoré jednotlivcovi umožňujú poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si. Umožňujú mu úspešné začlenenie sa do pracovných a mimopracovných spoločenských štruktúr. Nadväzujú na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúcich stupňov, najmä nižšieho sekundárneho vzdelávania.


viac...


Charakteristika absolventa


viac...


Možnosti štúdia – moduly

Škola ponúka štúdium v troch vzdelávacích zameraniach realizovaných ako všeobecné gymnaziálne štúdium s dotáciou hodín pre predmety podľa zamerania:


viac...


Časté otázky

1. Prečo sa rozhodnúť študovať na našej škole?

Pretože škola má vo Vranovskom okrese vyše 60 ročnú tradíciu, disponuje skúsenými, vzdelanými pedagógmi vedomými si svojej zodpovednosti za prípravu študentov na vysokoškolské štúdium, ktorí vychovali množstvo vynikajúcich odborníkov, ktorí sa uplatnili po celom svete.


2. Prečo práve na gymnáziu?

Gymnázium vám poskytuje všeobecné vzdelanie ako najlepší základ na zvládnutie akejkoľvek vysokej školy a získanie akéhokoľvek zamestnania s vysokou pridanou hodnotou a ohodnotením.

3. Čo ak som na základnej škole nedosahoval až také dobré výsledky?

Štúdium je 4-ročné a preto je tu obrovský priestor na doštudovanie a doplnenie poznatkov aktívnym prístupom, samoštúdiom a správnym vedením.Deň otvorených dverí

2017/2018 (1.2.2018)


2016/2017

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc