Predmetová komisia biológie, chémie a geografie

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Členovia predmetovej komisie

ObsahDokumenty


Vedenie kabinetov, PK, koordinátoriNávrh súťaží a projektov


Plán exkurzií

Predmet Názov / miesto Ročník Termín Zodpovední
GEO Východné Slovensko 1. roč.. jún Dzurjaninová
GEO Slovensko 1. roč. jún Dzurjaninová
GEO Stredná Európa 1.roč jún DzurjaninováZáujmové krúžky


Akcie
Predmet Biológia
Predmet Chémia
Predmet Geografia

Návrat na: Predmetové komisie

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc