Predmetová komisia nemeckého a ruského jazyka

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Členovia predmetovej komisie

Obsah

Jazyk je okno do sveta. Naučiť sa ho znamená otvoriť dvere a potom už len vykročiť. Ale cesta k dverám nie je jednoduchá.Trpezlivá mravčia práca s lexikou, gramatikou, Pravdaže najlepšie pod vedením skúseného učiteľa. Nemecký jazyk Gymnáziu vo Vranove nad Topľou vyučujú...

Meno: Mgr. Katarína Chromčová - vedúca PK
Aprobácia: nemecký jazyk-biológia


Meno: Mgr. Jarmila Malá
Aprobácia: nemecký jazyk-ruský jazyk

Klikni pre zväčšenie
Meno: PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
Aprobácia: nemecký jazyk-slovenský jazyk

Meno: Mgr. Radoslav Slivka
Aprobácia: nemecký jazyk - dejepis

Meno: Mgr. Zuzana Zubková
Aprobácia: nemecký jazyk - dejepis

Meno: Mgr. Helena Lengvarská
Aprobácia: ruský jazyk - telesná výchova


Exkurzie


Krúžky


Konzultačné hodiny


Dokumenty


Nemecký jazyk

Súťaže


Maturitná skúška


Schválené učebnice

Themen aktuell 1,2, Themen aktuell Zertifikatsband AB, Zmaturuj z nemeckého jazyka 2

Doplnkové materiály: Spitze, H. Justová: Wir üben deutsche Grammatik, Wir wiederholen fürs Abitur, testy MS, Zmaturuj z nemčiny, Vater und Sohn, internetové zdroje


Úspechy žiakov


Najtalentovanejší študenti prezentujú svoje jazykové zručnosti aj účasťou na olympiáde v nemeckom jazyku v kategórii 2A, 2B a 2C.


Ďalšie úspechy našich žiakov...Študijná literatúra


Študijným zdrojom pre všetkých žiakov sú učebnice Themen neu (aktuell), Themen neu II, Themen neu III. Doplnkovými učebnicami sú skriptá od Hany Justovej „Wir üben deutsche Grammatik“ a „Wir wiederholen fürs Abitur“.Vyššie ročníky pracujú na hodinách s časopisom „Spitze“, ktorý je vynikajúcim motivačným prostriedkom, ale aj študijným zdrojom. Rozvoj jazykových zručností podporuje aj analýza a reprodukcia obrazových príbehov z učebnice „Vater und Sohn“. Učebnice si žiaci zakupujú sami. Časovo tematické plány pre nemecký jazyk pre jednotlivé skupiny učiace sa nemecký jazyk dôsledne odrážajú stupeň pokročilosti, dotáciu hodín a zameranie žiakov. Veľmi pozitívne výsledky sú predovšetkým v triedach osemročného gymázia. Systematická s práca so žiakmi s využitím horeuvedených učebníc prináša svoje ovocie. Potvrdzuje sa tiež známe pravidlo, že čím skôr sa s vyučovaním cudzieho jazyka začne, tým pozitívnejšie výsledky sa dosahujú.


Poznatky z vyučovania


Niekoľkoročná prax potvrdzuje, že je potrebné začať so štúdiom cudzieho jazyka čím skôr. Spontánnosť, súťaživosť, ctižiadostivosť a komunikatívnosť sú vlastnosti, o ktoré sa možno opierať v mladšom veku.

... celý článokZaujímavé odkazy
Ruský jazyk

Výsledky školského kola olympiády v RJ


Maturitná skúška


Schválené učebnice

Raduga po novom 1, Raduga stará 1.2.3. (učebnica +pracovný zošit)


Úspechy žiakov

Súťaže v prednese ruskej poézie a prózy:

Návrat na: Predmetové komisie

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc