Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Koordinátor: RNDr. Valéria Novikmecová

Drogy.jpg O DROGÁCH

„Nosíme v sebe priveľa slabostí. Keď ich nemôžeme úplne premôcť,
aspoň im nedovoľme, aby získali nad nami prevahu.“


Akcie
Návrat na:

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc