REFCA Meeting Bratislava 2018

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Dňa 18.5.2017 sa žiaci nášho gymnázia a zároveň členovia Amavet klubu 964 (Peter Guman, Filip Jozefov a Janka Motešická) zúčastnili na REFCA Meeting Bratislava.

Ide o konferenciu, ktorej sa zúčastnili iba šiesti študenti zo Slovenka. Pozvanie dostali od doc.RNDr. Ivana Mela, Ph.D., zástupcu zástupca SR v IPPOG. Na tejto konferencií sa rozoberala budúcnosť Slovenska v CERNe a doterajšie úspechy našej krajiny v oblastiach fyziky (ako je napr. jadrová fyzika, biofyzika a iné).

Na tejto medzinárodnej konferencií sa zúčastnili zástupcovia všetkých priateľských krajín CERNu. Naši žiaci sa taktiež stretli s Fabiolovou Gianotti, ktorá teraz pôsobí ako riaditeľka CERNu, a inými významnými predstaviteľmi slovenskej fyziky. Z konferencie si doniesli nové vedomosti, skúsenosti a zážitky.


Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc