Regionálne kolo robotickej súťaže First Lego League v Košiciach - 11.01.2017

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Gymnázium vo Vranove nad Topľou, tím GYVV-Amavet 964 sa 11.januára 2017 zúčastnil regionálneho kola najväčšej robotickej súťaže na svete - Fisrt Lego League (FLL) v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika.


Súťaže sa zúčastnilo šestnásť tímov z východneho Slovenska. Tím GYVV-Amavet 964 bol v zložení: Marek Valčo, Filip Jozefov, Patrik Sabol, Peter Guman, Branko Bodor a Samuel Berta. Pod vedením Ing. Jána Motešického sa tím pripravoval vyše tri mesiace.


Súťaž, ktorá sa tento rok zamerala na riešenie problému spolužitia človeka so zvieratami má súťažiacich od deviatich do šestnástich rokov preveriť v ich konštruktérskych, programátorských, ale aj tímových zručnostiach. Turnaj sa skladá zo štyroch disciplín, ktorých zvládnutie počas jedného dňa bolo ako fyzicky, tak aj psychicky náročné.


Na začiatku porota preskúšala robota v Robot Design, kde sa pozreli na pevnosť konštrukcie, presnosť programu alebo prevedenie jednotlivých úloh na určenej dráhe s prekážkami a úlohami. Našli sa tam neželané chyby, ale aj funkcie, ktoré porota pozitívne ocenila.


Následne v „Prezentácii výskumného projektu“ tím prezentoval výsledok a zhotovenie výskumu, konkrétne zariadenie, ktoré sa bude starať o psa v dome alebo bytovke. Pripravená bola aj krátka scénka o programátorovi, ktorému sa taká vymoženosť hodí. Následne naši žiaci museli odpovedať na zvedavé otázky o postupe práce a pokročilých funkciách. Porotu to zjavne zaujalo, dokonca sa chceli aj s výtvorom odfotografovať.


V „Tímovej práci“ sa kládol dôraz hlavne na spolupráca a harmóniu medzi súťažiacimi. Za úlohu mali spoločne vytvoriť „pyramídu“ z plastových pohárikov iba za pomoci gumičky a šnúrky. Úloha bola urobená v časovom limite a potom nasledovali otázky k účinkovaniu na súťaži, či sa do práce zapojil každý člen alebo v akej miere sa pomáhalo. Kladne bola hodnotená účasť nielen gymnazistov, ale aj dvoch chlapcov zo základnej školy.


Disciplína „Robot Game“ je spĺňanie úloh na dráhe. Každé splnenie úlohy je bodované, všetko je na časový limit (dve minúty a tridsať sekúnd). Preto je na úspešný výkon dôležité nielen samotné splnenie úloh, ale aj vhodná stratégia a taktika. Z troch prevedených pokusov sa tím Amavet len tesne nedostal do štvrťfinále a v tejto zručnosti skončil deviaty. Zmenené podmienky, voči našim domácim, neprispeli k dobrému výsledku.


Aj napriek niekoľkým prekážkam a nevydareným pokusom sa tím Gymnázia vo Vranove n.T umiestnil na treťom mieste. Keďže na medzinárodné kolo do Debrecína postupujú iba prví dvaja, postup v aj tak silnej konkurencii unikol naozaj o vlas. Tretie miesto však vyzerá naozaj dobre, už len kvôli faktu, že prvé dva tímy z Košického kraja majú mnohonásobne lepšie zázemie a spoluprácu s niektorými poprednými IT spoločnosťami.


Neostáva nič iné, len sa poučiť zo svojich vlastných chýb a nabraté skúsenosti využiť v budúcich ročníkoch. Veľké vďaka patrí Mariánovi Bertovi za pomoc nášmu tímu.


Fllfoto17.png


Peter Guman

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc