Retro imatrikulačný ples 2016

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie

Uchalak2016.jpg

Dňa 16.11.2016, t.j. stredu o 16:00 sa v školskej jedálni uskutoční imatrikulačný večierok-Uchaľák. Žiaci prichádzajú do jedálne medzi 15:30-16:00.


Žiaci 1.roč. majú účasť na večierku povinnú. Z tretieho ročníka sa večierka zúčastní maximálne 12 žiakov z každej triedy.

Oblečenie a úprava na večierok: RETRO


Mreže z oboch strán pri jedálni sa zamknú v stredu 16.11.2016 o 15:00. Príchod žiakov bude možný iba cez hlavný vchod. Šatne pre žiakov budú pri bufete. Vychádzanie žiakov z budovy počas večierka nebude možné, možný bude iba odchod bez návratu späť. Záver večierka bude o 21:00. Dozor na večierku budú vykonávať po celý čas všetci triedni profesori 1. a 3.ročníka plus VP od 15:30 do 22:00.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc