Rozmiestnenie učební

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Poschodie Stará budova Nová budova
Suterén Archív
učebňa TŠV 1, 2
modlitebňa
UCJ 1 - IV.B Kočišová
šatne
sklad učebníc
Prízemie OBN - II.A Kovaľová
DEJ-OBD
klubovňa
účtáreň
kabitet DEJ/OBN
kabinet TŠV / telocvične
riaditeľka - PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
zástupca riaditeľky - PhDr. Slavomír Kmec
výchovný poradca - PhDr. Mária Kočišová

zborovňa
jedáleň

I. poschodie TABU - IV.A Motešický
GEG-FYZ - I.B Petrová
FL
MAT 1
MAT 2
kabinet FYZ
kabinet MAT
SJL - III.D Hrunová
KNIŽNICA - II.C Gedorová
SJL-UKL - IV.D Fuňáková
UCJ 2
kabinet SJL
kabinet ANJ
II. poschodie BL - III.A Bertová
UCJ 6 - IV.C Mitrík
BIOU - III.B Novikmecová
MAT 3
kabinet BIO a CHE
UCJ 3 - II.B Krišandová
UCJ 5 - I.C Zubková
INF 1, 2
UCJ 4
kabinet NEJ-RUJ
kabinet INF
III. poschodie UCJ 7 - I.A Slivka
CHE 1 - II.D Konečná
CHE 2 - III.C Pribulová
UCJ 8 - I.D Magura
CHE 2
CH-Lab
 
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc