Rozmiestnenie učební

Z Gymnázium vo Vranove nad Topľou

Prejsť na: navigácia, hľadanie
Poschodie Stará budova Nová budova
Suterén Archív
učebňa TŠV 1, 2
modlitebňa
UCJ 1
šatne
sklad učebníc
Prízemie OBN - III.A Kovaľová
DEJ-OBD
klubovňa
účtáreň
kabitet DEJ/OBN
kabinet TŠV / telocvične
riaditeľka - PhDr. Zuzana Dragulová, PhD.
zástupca riaditeľky - PhDr. Slavomír Kmec
výchovný poradca - PhDr. Mária Kočišová

zborovňa
jedáleň

I. poschodie TABU - III.C Motešický
GEG-FYZ - II.B Petrová
FL
MAT 1 - I.C - Brunovská
MAT 2
kabinet FYZ
kabinet MAT
SJL - III.D Hrunová
KNIŽNICA - II.D Magura
SJL-UKL - I.A Fuňáková
UCJ 2 - I.B Bilíková
kabinet SJL
kabinet ANJ
II. poschodie BL - IV.A Bertová
BIOU - IV.B Novikmecová
MAT 3/CHE 2 - IV.C Pribulová
kabinet BIO a CHE
UCJ 8 - II.A Slivka
UCJ 3 - III.B Krišandová
UCJ 4 - II.C Zubková
UCJ 5 - I.D Lengvarská
UCJ 6
UCJ 7
kabinet NEJ-RUJ
kabinet INF
III. poschodie CHE 1 - III.D Konečná
CHE 2
Ch-Lab
INF 1
INF 2
Kabinet informatiky
 
Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Aplikácie
Nástroje
Pomoc